Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

Bezpečnostní opatření - znovuotevření MŠ

18. 5. 2020

Pečlivě si přečtěte a dodržujte prosím následující opatření:
  • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ. V prostoru před MŠ budou dodržovat odstupy 2 metry. Do MŠ může dítě doprovázet jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování se v prostorách MŠ.
  • Do MŠ budou vpouštěny osoby postupně tak, aby bylo omezeno setkávání se v prostorách MŠ. Je proto nutno počítat se zdržením při předávání dětí. S dítětem je potřeba přijít s dostatečným časovým předstihem.
  • Doprovázející osoba musí mít roušku v prostorách MŠ, dítě si sundá roušku při vstupu do šatny a rodiče roušku uloží do skříňky do sáčku.
  • Při vstupu jsou doprovázející osoby povinny provést dezinfekci rukou bezoplachovým roztokem.
  • Před předáním dítěte učitelce bude muset doprovázející osoba zajistit důkladné umytí rukou dítěte po dobu 30 sekund a to mýdlem a vodou a osušení jednorázovým ručníkem.
  • Dětem bude při vstupu do školky měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění. V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout.
  • Děti nebudou do MŠ nosit žádné hračky ani plyšáčky na spaní. 

Při nástupu do MŠ podepíše zákonný zástupce Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a o seznámení se s informacemi o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. Pokud Vaše dítě patří do některé rizikové skupiny, pečlivě zvažte, zda je ve školce účast dítěte vhodná. V případě nepodepsání tohoto prohlášení, nebude možné dítě přijmout do školky.
Doba provozu školky bude zachována, ale provoz bude zabezpečen v omezeném režimu při povinnosti dodržení přísných hygienických opatření. Nebudou probíhat edukativní programy v plném rozsahu, děti se budou co nejvíce pohybovat venku.

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka
info@mssmetanova.cz
722 270 231
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00, středa 12:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129