Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

ZNOVUOTEVŘENÍ SMETANKY

17. 5. 2020

Než se rozhodnete, zda dítě od 18.5. 2020 přivedete do MŠ, přečtěte si pozorně následující řádky:

Zvažte, zda neohrozíte dítě či jakoukoliv osobu žijící ve společné domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

NETÝKÁ SE VÁS ŽÁDNÝ Z UVEDENÝCH RIZIKOVÝCH FAKTORŮ?
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:
  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).  (viz. příloha pod článkem - v ideálním případě přineste do MŠ v den nástupu již vyplněné)
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

PODROBNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ORGANIZACE PROVOZU SMETANKY PO ZNOVUOTEVŘENÍ, ZVEŘEJNÍME BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

Máte-li dotazy, na které potřebujete znát odpověď již dnes, volejte, pište.  :-) 
(tel.722 270 231)

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka, Žirafky
info@mssmetanova.cz
722 270 231; 552 306 820, 552 306 821
Jaroslava Horáková Zástupkyně ředitelky, Motýlci
552 306 821
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129