Návštěvy: hit counter
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21; Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Tel.: 722 270 231
smetanka-840px
Vítejte na Smetance

KORONAVIRUS

11. 3. 2020

KORONAVIRUS 
DOPORUČENÍ K AKTUÁLNÍ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI 
Vážená paní, Vážený pane, 
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK) vydala obecné doporučení, jak postupovat při návratu z rizikových oblastí. 

1. Pokud má občan v době pobytu nebo po návratu tyto zdravotní potíže: 

horečku nad 38°C, kašel, dušnost, dechovou nedostatečnost, 
AŤ NEPRODLENĚ Z DOMOVA TELEFONUJE NA: 
595 138 118 (KHS linka ke koronaviru) 
595 138 119 (KHS linka ke koronaviru) 
595 138 147 (KHS linka ke koronaviru) 
NEBO 
kontaktuje KHS MSK a její územní pracoviště na telefonních číslech: 
 Okres Bruntál 554 774 128 
 Okres Frýdek-Místek 558 418 301, 558 418 339, 558 418 316 
 Okres Karviná 596 397 253, 596 397 255 
 Okres Nový Jičín 556 770 384-386 
 Okres Opava 553 668 846 

2. Pracovníci KHS MSK provedou podrobné šetření zaměřené na pobyt v Itálii. Budou se ptát na místo a délku pobytu v Itálii, zda se v Itálii účastnil akcí hromadného charakteru, případně, zda byl v době pobytu v kontaktu s osobami majícími výše uvedené příznaky onemocnění, nebo s osobou, která onemocněla COVID - 19. 

3. Pokud se vrací z rizikových oblastí Itálie a dalších oblastí uvedených na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, mohou být po dohodě s pracovníky KHS MSK a ošetřujícím lékařem nařízena karanténní opatření s pravidelným sledováním zdravotního stavu. 

4. KHS MSK vyhodnotí, zda bude proveden odběr na vyšetření onemocnění koronaviry. 

5. Pokud laboratorní rozbor potvrdí přítomnost koronaviru, bude okamžitě hospitalizován. (Fakultní nemocnice Ostrava, NsP Havířov, Slezská nemocnice Opava) 

6. V ostatních případech (pobyt v Itálii mimo rizikové oblasti, případně pobyt v izolovaných horských střediscích) bude doporučen režim sebepozorování zdravotního stavu bez nutnosti hospitalizace nebo karantény. 

7. U rizikových profesí (zdravotníci, pracovníci činní v sociálních službách či ve školství) bude karanténní opatření vyhodnoceno individuálně. Karanténní opatření budou vydána pouze výjimečně, a to vzhledem ke konkrétnímu riziku. 

Kontakt

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRUNTÁL, SMETANOVA 21
IČ: 63731398
Datová schránka: si3ye2f

Jméno Funkce / email Telefon
Mgr.Bc. Lada Zátopková Ředitelka, Žirafky
info@mssmetanova.cz
722 270 231; 552 306 820, 552 306 821
Jaroslava Horáková Zástupkyně ředitelky, Motýlci
552 306 821
Jitka Prokešová Vedoucí školní jídelny: denně od 14:00-16:00
jidelna.smetanova@seznam.cz
552 306 822
Iveta Palková Odhlášení stravy – toto číslo pouze SMS do 7:00 hod
724 535 129